Akta

Old Swedish Dictionary - akta

Meaning of Old Swedish word "akta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

akta Old Swedish word can mean:

akta
L.
akta
1) betänka, öfverväga. " medh thöm skKLemming. 1862.">Al han akta ok rådha rikesins äranda" KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 70 (173, 77). hawer iak. .. aktat ok skodhat minna siäl nytto ok bestanilse SD NS 1: 429 (1405). " naar mik än aktar (för jak mik än aktar) wara j tässe dröffuilsa oc taaranna daKLemming. 1862.">Al" KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 343. akta, at daghen är nidherstighen KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 130. ib 97.
akta
2) tänka, ämna, hafKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va för afsigt, vilja. af thy them hände i ödhknenne oc i väghenom. .. aktar iak ey sighia KLemning. 1860. SFSS.">Bo 13. ib 130. thz KLemming. 1856.">SOm iak hafdhe aktat at göra KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 190. " i akten illa göra" ib 299. ib 2: 30, 105, 184. KLemming. 1844.">Fl (Cod. C) 10. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1287, 1870, 1874, 2185, 2491, 2563, 2631, 2972, 3054. KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 3. KLemming. 1856.">SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1845.">PM 11. KLemming. 1856.">SO 155, 187. KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 97. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 184, 193, 276, 281, 290, 292, 412. " om thine owinir fa ower tik KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vald the akta thik (för akta thik skadha?) swa marghin fKLemming. 1862.">Ald" KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1001. - hafKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va i tankarne, tillämna. i aktin (Cod. A thänkin 304) mästa ondzskap KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: (Cod. B) 554 han akter swerige eeth storth riiss KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3258. " KLemming. 1856.">SOm micher engte ont giort eller achtet haffue" FM 153 (1504).
akta
3) bestämma. " KLemming. 1862.">All the thing KLemming. 1856.">SOm äre äwinnelik them aktar (Cod. B ätlar 536) natwren oc ey annar tha et födhes aff andro" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 109.
akta
4) tänka, anse, hålla för. akta han wärdhoghan KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 483. " aktandis sigh nw beqwäman thima wara" ib 2: 321. " han aktade at the KLemming. 1856.">SOm mildeliga j tronne haffdo KLemming. 1856.">SOMPnadh j dödhenom them gömas oc bewaras bätzsta nadh aff gudhi ib 318. "
akta
5) vänta. " huarn wäghen te akta sik mera hiälp" KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 84(207, 92). " aktadhe sik ey thädhan koma" KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 784.
akta
6) finna, mäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa, förstå. paa höffuisth tKLemming. 1862.">All oc höffuisk laath kan man akta herres daath KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2094.
akta
7) gifKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va akt på. aktande han mz öghom ok örom KLemning. 1860. SFSS.">Bo 141. ib 184. " nar han ville akta oc göra sins fadhirs gärninga" ib 28. " at j them mz gudz rädduga mäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen oc akten" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 331. " akta han hwilkin KLemming. 1856.">SOm aktadhe thik (intende ergo illi qui intendit tibi)" Ber 217. " aktade att them skwlle skee inghen oskäll" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 4588. - med dat. tik ensaMPnom aktandes oc thina lidilse skötandes (tibi patienti intendens) KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 195. - med prep. aktandis aat thy KLemming. 1856.">SOm hänt war KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 283. " akta aat (intendunt) gudhz Budhordhom" Ber 1. KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 163, 377. " aktado mykit pa (considerabant) hennes änlit. "KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 163. " han badh honum aktha pa fighenderne tha" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 4227. " han actadhe oppa i grytaskär att inga fighender komme ther" ib (sista forts.) 4487. ib 5559. " akten (attendite) nw granlika til mik" KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 241.
akta
8) göra afseende på, taga hänsigt till, taga i betraktande. thu skKLemming. 1862.">Al ey akta tha thu dömir fatikan man eller rikan KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 365. " actandis (considerantes) KLemning. 1860. SFSS.">Bokenna mykelighet" ib 2: 285. - med prep. akta oc til (respice ad) wara ödhymyukt KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 154.
akta
9) akta, fästa afseende vid, fråga efter, bry sig om (KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vanligen med negation). hon aktadhe. .. meer thera människionna nytto KLemming. 1856.">SOm när hänne waro än sina egna VKR XIII. " lithet saar mykith aktha" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1351. " the sagdho litith akta hans hoot" KLemming. 1862.">Al 8915. " han acta þem ängte" Bu 174. actaþe huarte mat älla dryk ib 182. ib 206. " han actaþe siþan änga pino" ib 493. " actadhe änkte thera sput vm kring stodho" Bil 127. ib 476. KL 97, 248. " ey aktar fatikdomsins älskoghe thera handa (curat de tKLemming. 1862.">AliBus)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 3. KLemming. 1862.">Alzencte skötte thz han eller aktade nogat j sith sin KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 189. " hon aktadhe änkte hwem hännna kin ware thäk" Bil 109. " iak aktar idher three rät ey eet haar" KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 3308. " the akta KLemming. 1862.">Alexandrum ey et wädher" KLemming. 1862.">Al 975. hon akter mik widh KLemming. 1862.">Alzenkte KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 40. " akta thz ey vidh ena böna" KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1622. " thz aktar iak ey vidh eet haar" ib 4675. " akta them for enkte wätte" PK 221 ; med afs. på de sex senaste ex. jfr 10. aktandis (curantes) ängon thäkkias vtan mik Bi 1: 82. KLemming. 1856.">SOm änkte achte utan äta KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 13 (31, 14). " KLemming. 1856.">SOm ey akta (curat) at bedhas nadh for litla synde" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 364 " iak aktar (curo) ey at straffas för diktans oc maKLemming. 1862.">Alsens laster " KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 3. " actadho ey mykit rädas" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 316. - med dat. aktar ey siäl älla sannind ok ey dygdh älla skiälum KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 29 (74, 31). " akta ey gudz ärafulla naMPne MP 1: 36. "" swa förestaar han KLemming. 1862.">Almänt KLemming. 1862.">Allom KLemming. 1856.">SOm han ey aktadhe besynnerlika hwariom enom" KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 90. -- med prep. aktadhe thänne ey KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sua mykyt aff (de) gudz naMPns hedhir KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">SuaKLemming. 1856.">SOm aff sins eghins naMPns hedhir KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 98. ib 3: 140, 177, 444. " saa lithet aktar byscopin aa hans fundh" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1349. " om thin winskap aktar iak lit" KLemming. 1862.">Al 2122. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 405. 10) akta, värdera. wyrdha oc akta gudz hws KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 496. ib 483. 11) söka, eftersträfKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va. nar wi swa et letum och aktum (unum quærimus et ad unum tendimus) Ber 217. " människian aktar at fa sik vini (intendit ad habendos amicos sequaces)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 95. " skKLemming. 1862.">Alt thu KLemming. 1862.">Altidh akta (curato) at göma hona" ib 129. ib 147. " actandis mykit oc manga konster at wita" KLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 225. actha (stude) häller täckias aff dygd än aff KLädha Ber 290. - med-prep. nar the KLemming. 1862.">Alle akta til en gudh (ad ipKLemming. 1856.">SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sum intendunt) Ber 156.
akta
1) tänka sig, ämna sig. iach acthadhä megh offuer til finlandh FM 191 (1504). " aktande sig hem" KLemming. 1856.">SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vallius. 1845.">PM LXI. KLemming. 1856.">SO 153. " haffde actedh seg löpe til gotland" HSH 20: 90 (1507).
akta
2) akta sig, tag sig till KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vara. thän skKLemming. 1862.">Al sik ful väl akta ther sik skKLemming. 1862.">Al fore thöm KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vakta KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 5051.
akta
3) bry sig om, vårda sig om, akta på. hafdhe thu thik ther rät om akt KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 528. thy KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vardhin ij ther äpter at KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vakta ok idher görla ther om akta ib 5464. - Jfr fore-, ful-akta.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • akta sik.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back