Akta

Old Swedish Dictionary - akta

Meaning of Old Swedish word "akta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

akta Old Swedish word can mean:

akta
L.
akta
1) betänka. akta (attende) än bäthir, at ey är waldhit j människionna (för -onne?) wiliande ällir löpande, wthan j gudhi miskundh görande (non est volentis neque currentis, sed miserentis est Dei) SpV 147. 6) märka, finna. skal thu hwan dagh kyssa mit hiärta mz kärlek, som thu maa at akta j hwarie enne modher som haffwer dotther sik ganzska kära Mech 106. 7) gifva akt (på), tänka (på). wilt thu akta (attendee) om thän som lankt seer fram for sik SpV 514. thu aktar ekke fafänglihga til himilsligha wisdomsins ordh ok gärniga ib 379. - gifva akt på, hafva upPMärksamheten fäst på, taga vara på, se till. akter theres vatnhammar HSH 13: 114 (1524; Brask). acta baara bailor oc trog Brasks Cal 266. ware huar lögerdagh i vapitel oc akte wor saköre. .. och honwm vpbäre til eth räkenskap Arnell Brask BiI 28. akte thz malt oc rogh, som fischararana törffwa til ööl oc brööd om sommaren, ath thz ey schal föras fraa gaardana ib 22. " fogothen akthe j sith fögdj, ath wore egna kyrkiabodher paa kyrkiagardom ey fördarffuas ib. bestyra, besörja, ombestyra, anskaffa. han akte vm warfrvdag sidhermera, thaa bäst är köpit, vm hubla baade til uorith (för norith) oc saa til fischarana Arnell Brask BiI 22. baatana vpdragas oc wel förwaras til waarena oc thaa tieris, oc ther aktis aarliga j [1] twnna tiära til ib. acte sig liwss til lyctona" ib 31. j mellen hwan pelaren aktis (d. v. s. låta man anbringa) eth hol PMSkr 562. 9) akta, fråga efter. aktar (avertal, läst audertat) han ekke dödzsins wilkor SpV 567. - refl. aktas, falla (ngn) i sinnet. aktis honum thät han wilde anthwarda mic thät i gen som bade han sielff oc huar godh man vel lkunne merkie at reth är Arfstv 22 (1461). " aktis honum thät ey ib. - Jfr paakta. "

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚴᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back