Äktaskap

Old Swedish Dictionary - äktaskap

Meaning of Old Swedish word "äktaskap" (or æktaskap) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äktaskap (æktaskap)
äktenskap. faar hon barn j äktskap KT b 70 (1433). han hedan rymde och hemmelica vntwck sit eghtaschap fran sin huSTru och barn STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 151 (1489). sades arffuit for:ne Klaus offuerskerer til, äpter han haffuer huSTrv Anna dotter, som skyldes fran FalkenSTen aff ächtascap STb 3: 351 (1498). äpther andelikit äkteskaps lagh JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 22. mällan hänne oc honom war sannare äkteskap än om nakor haffe til hänna alla wärldena lekamlica äktaskap ib 22. thän hälge andhe giordhe äktaskap mällan gudh oc människiona om ängilsens helsa, j jomffru Maria jomffruligha bruda hws ib 455. " hennas aSTwndan war at hon matthe äga honom j äktascap" Troj 11. han haffde saa fagra jomffru oc wälbyrdoga anamad siig ey tiill ektescap wthan tiill löska läghe ib 34. Priamus han haffde oc xxx andra natwrliga söner, som han afflade aff androm qwinnom atskyldom wthan äkteskap ib 35. " tiill myna kära hwSTru aktar jac tiig anama oc bliffwa medh tiig tiil döden j hedersamligo äktescapzs bånd" ib 68.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äktaskap may have also been written as æktaskap

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *äktaskaps kärleker
  • *äktaskaps samföghning

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚴᛏᛆᛋᚴᛆᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back