Äktaskap

Old Swedish Dictionary - äktaskap

Meaning of Old Swedish word "äktaskap" (or æktaskap) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äktaskap Old Swedish word can mean:

äktaskap (æktaskap)
1) äktenskap. " them samman fögia i äkteskap" Lg 219. haffwandis. .. xxx dötther, huilka han Fran sith hws vth sände, giffwandes them män j äktenskap (maritis dedit) MB 2: 110. " wara vthen äktaskap" Gers Frest 28. ath betraktha. .. marghallegha sorgh. . ok onyttelikheth j äkteskap är ib. " jak är. .. fwl mz nadh. .. besyndherlika them som i hälokt äkteskap ära" Lg 3: 711. " thz thu miskwnna tik ower alla them i äkteskap ärw" ib. " them wälsighnande til hälokt äkteskap" ib 634. ib 587, 591, 631. " stadelika hallandhe sit äkteskap" ib 604. " til äkteskap ganga" ib 592. " hwi war herre wilde at hans modher skulde wara giffwin i äkteskap" ib 638. " them til äkthaskap giffwande" ib 624. - närmande sig betydelsen: äkta maka. thenne fik storan kärlek til imfFrwnna anno, oc haffde henne gärna hafft til äktaskap Lg 3: 665. " ath han wilde the jomFru riik til äcteskap ath Fryä" MD 449.
äktaskap (æktaskap)
2) äkta par, äkta makar. (jFr hionlagh). för thy thu aff thz häLga äkteskapet joachim oc anna haffwer tik modher wtwalt Lg 3: 711.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äktaskap may have also been written as æktaskap

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • äkte-.
  • äkten-.
  • -skapp Lg 3: 387),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚴᛏᛆᛋᚴᛆᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back