Aläggia

Old Swedish Dictionary - aläggia

Meaning of Old Swedish word "aläggia" (or alæggia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aläggia (alæggia)
pålägga, påbjuda. forbiudhum wi warum fogatum oc ämbitzmannum at nokra handa alghor, skat eller beskatning. .. vpa for:da kirkior closter klärka, thera hion eller landbo aläggia eller kräffuia Svartb 465 (1457).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aläggia may have also been written as alæggia

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛅᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back