Aläggia

Old Swedish Dictionary - aläggia

Meaning of Old Swedish word "aläggia" (or alæggia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aläggia Old Swedish word can mean:

aläggia (alæggia)
L.
aläggia (alæggia)
1) lägga på, lägga vid. fyllir hoon (ɔ: dialtea) gamul saar om hon wardhir opta alagdh LB 3: 124.
aläggia (alæggia)
2) pålägga, tillägga. öker han oc aläggher mangha handa lither oc färghor STröm. 1868--70.">Su 80.
aläggia (alæggia)
3) pålägga, påbörda, påtvinga, tillfoga. hwi haffwir thu alagt tith vk oc ondzsko pa wara wener oc brödher MB 2: 243. thäs mera han akörer, twingar oc alägher STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 34. gör mik. .. hwat hälSTz tik täkkis aläghia STröm. 1868--70.">Su 95. j allom dröfwilsom oc pyno som henne tilföghias oc aläggias ST 83. ib 84. - pålägga, ålägga, anbefalla. thässa plikt wilium wir saluir a läggiä SD 1: 670 (1285, gammal afskr.). " tha han haffde then skat alakt" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3320. " the hiälp som aa lägx" STycken på Forn Svenska.">PfN 136. " the lösn och mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe aa ladhe" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2222. -- Jfr paläggia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aläggia may have also been written as alæggia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aa-.
  • aläghia )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛅᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back