Alägning

Old Swedish Dictionary - alägning

Meaning of Old Swedish word "alägning" (or alægning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alägning Old Swedish word can mean:

alägning (alægning)
L.
alägning (alægning)
1) påläggande, läggande. met. .. wora handha alägning vpa helghedoma FM 60 (1457).
alägning (alægning)
2) skattpåläggning, pålaga. " mödhä äller betwngä eder. .. med aa lägning äller vtreser" BSH 5: 77 (1506). " skatter äller andra aläghningar" SD 4: 427 (öfvers. i afskr. fr. början af 1400-talet). vm the thwingas ey älla plaghas mz ouanom skattom SOm them tillägx mz nyom fundom ok alägningom (imposilionibus) Bir 3: 311.
alägning (alægning)
3) åläggande, påbud. herskapsins algerningh SO 64.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so alägning may have also been written as alægning

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aa- ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛅᚵᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back