Älända

Old Swedish Dictionary - älända

Meaning of Old Swedish word "älända" (or ælænda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

älända (ælænda)
främmande; olycklig, nödSTälld, eländig. til thik ropom wi elenda Eua barn ST (ed. S. Henning) 149 (jfr s. 410). SvB 214. SkrtUppb 184. fädhernis landit, af hwilko iac hawir swa länge varit älända oc biltoghir Hel män 143. then SOm för os saa är födher, han aff plane wara syndher, thy at war ändha STadhge är här i wandhanom JMÖ 194. " at jak hawer medh minna barna radhe. .. mädhen jak her älenda är, gifwet. .. frw Greto. .. j Rysabergom. .. thry hws" NMU 1: l81 (1394). jach fatig älende qwinä GSOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 271 (1507). Sdw SO 4 flyttas från 1) till 2).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so älända may have also been written as ælænda

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • älända hus (elenda) n. hospital för spetälska. gardhen som Hinric sprect gaff til elenda hwset KTb 67 (1431). Symon. .. vplät. . til lelendahwset sin gardh ib 69 (1433).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛅᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back