Aländinge

Old Swedish Dictionary - aländinge

Meaning of Old Swedish word "aländinge" (or alændinge) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aländinge (alændinge)
Åländning. alla allenningia the saman kallade RK 2: 970. " johanni famulo meo alænningiæ" SD 5: 152 (1343). " pätar aleninge" ib NS 1: 62 (1401).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aländinge may have also been written as alændinge

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • alänninge.
  • allenninge.
  • aleninge.
  • -iar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛅᚿᚦᛁᚿᚵᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back