Alder daghar

Old Swedish Dictionary - alder daghar

Meaning of Old Swedish word "alder daghar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alder daghar
ålderdom. " tiill aller da[gha]" MD (S) 242. oppa sina aldher dagha Lg 3: 650.

Part of speech: nn

Grammatical aspect: pl.

Alternative forms or notes:
  • aller- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᚦᚽᚱ:ᚦᛆᚵᚼᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back