Aldinskogher

Old Swedish Dictionary - aldinskogher

Meaning of Old Swedish word "aldinskogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aldinskogher
ållonskog. SD 5: 536 (1346). " ib NS 1: 106 (1402), 203 (1403), 597 (1406), 2: 343 (1410), 359 (1411), 506 (1412). "RK 1: 218, 1965, (ny början af Gamla Krön.) s. 164. PK 220. Jfr aldina skogher.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • alden- SD NS 2: 359 (1411); RK 1: 218.
  • aldon- SD NS 2: 506 (1412).
  • olden- RK 1: 1965.
  • allin- SD NS 2: 343 (1410).
  • allen- RK 1: (ny början af Gamla Krön.) s. 164; PK 220.
  • allon- SD NS 1: 106 (1402) o. s. v. aalon- ib 597 (1406),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᚦᛁᚿᛋᚴᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back