Aldrogher

Old Swedish Dictionary - aldrogher

Meaning of Old Swedish word "aldrogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aldrogher Old Swedish word can mean:

aldrogher
L.
aldrogher
2) kommen till mogen ålder. j confessoris oc naghra. .. alrogha systra oc fyra brödhra närwaru göra rekinskap Abbedval i Vkl 83. 3) gammal. om byggnad. hustru birgitta. .. lot vp suen beltere en vpbögden tregard wel aldrogan SJ 2: 101 (1487). - Jfr lika aldrogher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • alr- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᚦᚱᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Abbedval i Vkl
Ordning vid abbedisseval i Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back