Aldrogher

Old Swedish Dictionary - aldrogher

Meaning of Old Swedish word "aldrogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aldrogher Old Swedish word can mean:

aldrogher
L.
aldrogher
1) af en viss ålder, (mer eller mindre) gammal. sidhan jak var STröm. 1868--70.">Sua aldrugh (tantæ ætis) at iak formatte vndirSTanda nakat aff minom skapara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 153. hon talade fulkomplikare än swa alroghem barnom är naturlikit at tala STena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR IV. " i ene STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLene persone, som ey aldroghare war än viɉ (6 1/2) aar" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 435. hwar en STande j sinom STadh äpther sinom orden som hon är aldrig til STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 71. Jfr iäm-, midh- aldrogher.
aldrogher
2) kommen till mogen ålder. enghom thz oppenbaradhe för än hon aldrogh war STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 434.
aldrogher
3) åldrig, ålderSTigen, gammal. hui fly þu þin faþur. vämptar uämptan. vngar aldroghan Bu 156. " en aldrogar karl" ib 135. ib 64. MB 1: 5. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 234. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 241. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 281. STena STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 2, 8, 17. MB 2: 16, 61. STröm. 1868--70.">Su 12. alrogho (seniores) brödhrene STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 219. " taka senirorum som äru alrogha sysranna radh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 135. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 23, 24. sagdhe han til iudha formän oc aldrogha män (motsv. STälle MB 2: 381 aldermännena) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 386. ib 398. aldrogher ower alla dagha (antquis direum) STröm. 1868--70.">Su 93.
aldrogher
4) gammal, tillhörande forntiden. aff flerum aldroghum kämpum (den alten rekken) ST 2.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • aldrugher.
  • allrugher: -e VKR 17.
  • aldröger: -a Su 12. alrogher. aldriger),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᚦᚱᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back