Äle

Old Swedish Dictionary - äle

Meaning of Old Swedish word "äle" (or æle) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äle (æle)
gäckeri, föremål för gäckeri el. förakt, afskrap. han them hadhe holit för äle och sanneligha giorth aff them träle RK 3: 2402. " hoo war. .. thän som wthwalde at wara som eth äle ok formadhir j gudz hws (quis abjectus esse in domo dei sui elegit?), ok ey forskuadhe ophöghias äwärdhelika Spec. Virg. 148. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äle may have also been written as æle

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back