Alebrot

Old Swedish Dictionary - alebrot

Meaning of Old Swedish word "alebrot" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alebrot
benämning på ett inom alkemien användt preparat för hvars beredning, redogöes under rubriken göra alebrot PMSkr 422. !UDDA_TECKEN? [1/2] lod alebroth ib. j [1] lod aleb roth ib 421.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᚽᛒᚱᚮᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back