Alger

Old Swedish Dictionary - alger

Meaning of Old Swedish word "alger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alger
ett slags vid åplfiske nyttjadt ljuster. ffiscarana i saltesiön. .. them skal fogten mellan vika besöria mz baata, sköta, liustrq, alger, torska snöre Arnell Brask BiI 29. Jfr Rietz s. 6; Läsning för folket 1876 s. 341; Götheborgska Magasinet 1759, se Rosén, Warbergs historia, utg. av B. MÖller s. 64, 130.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back