Aliker

Old Swedish Dictionary - aliker

Meaning of Old Swedish word "aliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aliker
lik. " waro boyonar hwarie andre swa aalika" Lg 952.

Part of speech: av

Additional information: adj. L.

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • aa- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back