Alisker

Old Swedish Dictionary - alisker

Meaning of Old Swedish word "alisker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alisker
1: 26, 2: 1189. - n. tyg från AalST, STycke tyg derifrån. iii [3[ half STykke klädhe. .. i [1] röt alesk oc i [1] grönt alesk. .. ix [9] alna grönt alesk, iii [3] alna swart alesk JTb 29 (1461). " olaff matsson talade pa tw alisk ok iii [3] leysk" STb 1: 275 (1480).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • alist Urk. fr. 1449 (enl. uppgift af Riksarkivarien E. Hildebrand). alisk. alesk),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛁᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
➞ See all works cited in the dictionary

Back