Alla stads

Old Swedish Dictionary - alla stads

Meaning of Old Swedish word "alla stads" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alla stads
Allestädes. " at thu Altidh oc Alla stadz han skudhar" Bo 55. ib 64, 122, 216, 228. Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 144, 3: 155, 301. VKR 28. TB 76, 77. Al 4292. MB2: 233, 258. Lg 439. ib 3: 562. Di 100. BSH 5: 32 (1505) , 481 (1511). Jfr Alla staþi under staþer.

Part of speech: ab

Additional information: adv. L.

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • alle stadz Lg 3: 562.
  • allestadz RK 3: (sista forts.) 4313. alla stadess BSH 5: 481 (1511).
  • allestädes ib 32 (1505). alla stadh Bir 3: 301),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛚᛆ:ᛋᛏᛆᚦᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back