Älläghis

Old Swedish Dictionary - älläghis

Meaning of Old Swedish word "älläghis" (or ællæghis) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

älläghis Old Swedish word can mean:

älläghis (ællæghis)
1) = älla A 1. o herra hielp oss. .. ty at älleghis forfarom wi MP 1: 67. " radhir iak biscopenom at han vmuände sik til gudhelikin kärlek. .. lälleghis skKLemming. 1862.">Al han känna dom arans hand" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 72. " hulkum dödhe fadheren syntis vm nattina o thakkadhe hanum for lthy at han hafdhe giort miskun mz draparenom for guz skuld ok saghde sik for thz wara frälstan aff skärslo eldz pino j hulkum han sculde ällighis än längir hawa pinadz" KL 42. vm thu vilt ldyrka. .. lmin gudh. tha vil iak thik lydha. älleghes skKLemming. 1862.">Alt thu KLemming. 1862.">Aldregh vardha min husKLemning. 1860. SFSS.">Bonde ib 314. ib 54. FH 1: 8 (138). KLemning. 1860. SFSS.">Bo 26, 47, 101, 144, 174. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 274, 326, l327, 2: l184, 3: l53. KLemming. 1862.">Al 4705. Lgren. 1866.">Ber 98. Lg 439. BSH 5: 96 (1506). HSH 24: 148 (1518).
älläghis (ællæghis)
2) eljest, under andra el. vanliga förhållanden, vid andra tillfällen. mestärannom louas þät at haua swärþ. skyolþ. iarnhat. vpanhanskä. är þät oc swa. ät KLemming. 1862.">Almoghen driuär nokrä ostyrio af hwiliko bärghit taker nokon skaþa þ magha þe som var foghat til näfne. af mästärämannomän bär a ful vapn swa länge. at þe sätin KLemming. 1862.">Almoghän til rätt. .. bär nokor af þöm KLemming. 1862.">Allr androm vapn KLemming. 1862.">Alläghis. böte fytretighi makrker SD 5: 638 (1347). ib 639.
älläghis (ællæghis)
3) = älla A 2. giwum vi. .. hwarri kyrkiu þer wi hawum godz i. i swerike. .. þer vi hawum jus patronatus til. þre mark. .. jtem hwarri kirkiu älleghis þer wi hawum goþz. oc egh ius patronatus til twa mark SD 5: 566 (1346). älleghis ärum vi konungh magnus skylughi enä reysu vt sändä a mot guþz owinum ib. " älläghis skKLemming. 1862.">Al KLemming. 1862.">Alt gruuufolk gyora hwar i sinom staþ. som gruuu foghäten þöm byuþär" ib 638 (1347). ib 376 (1344, nyare afskr.). tordönin. .. slo han til dödz ok liugn eldin vpbrände tha KLemming. 1862.">Alstingis hans blyghelika limi tho swa KLemming. 1862.">Aller llikamän bleff älleghins oskaddher KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 221. ib 4: 62. B) konj. leller (ock); jfr älla B a. thry thing äru hulkin som mahgo minzska swa langan pino tima. .. först är vm nakar atirgällir thz gooz som han tok orättelica aff androm. .. älligis at thz bätrris mz häLgha manna bönom älla lKLemming. 1862.">Almosom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3. 108. - älläghis ok, d. s. lvisa mik hwar thu äst.. tha komKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir iak til lthin. llighis oc kom thu atir til min KLemning. 1860. SFSS.">Bo 26. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: l49. gak eygh mz vpräcktom hKLemming. 1862.">Als. älla framrecto bryste älla bränto. älleghins oc (men ej häller) mz nedherlutu hofdhe ofwir härdana Lgren. 1866.">Ber 270. - annattväggia. .. äläghis, antignen. .. eller. vm näfwin hiöllis KLemming. 1862.">Altidh atiryktir äntiggia tha kruMPnadhin sinuna ällighis vanmaktadhis handin KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 30. at ey jdhnins äll apläghins mange rätte. .. äntiggia tha thu äst ensammin mz thino thiänisto folke älligis nar gäste koma ib 3: l46. - Jfr ällis.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so älläghis may have also been written as ællæghis

Alternative forms or notes:
  • ällegis Lg 439.
  • ellegis BSH 5: l96 (1506); HSH 24: 148 (1518).
  • älleghes KL 314. ellegghes STadsL K 20: 4 i var. ällighis VGL LII Add. 10; UplL LKk 14: 7 i var.; KL 42, 54 ; Bo 26, l101, 174; Bir 1: 274, 2: l30, l49, 184. ellighis StadsL G II i var. älligis Bir 3: 53, 108, 246.
  • elliges SML Conf. i var. älighis Bo 47.
  • ällighäs VGL IV 19: 4. eliest RH (Hadorphs uppl.) s. 266 (KLemmings uppl. elles RK 2: 3553 ). älleghins Bir 1: 221 ; Ber 270.
  • äleghings StadsL K 20: 4 li var. ällighins Bo144; Bir 1: 426, 327.
  • ällighens StadsL Kg 20: l4 i var.) adv. och konj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛚᛅᚵᚼᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back