Allaledhis

Old Swedish Dictionary - allaledhis

Meaning of Old Swedish word "allaledhis" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

allaledhis Old Swedish word can mean:

allaledhis
L.
allaledhis
1) eg. på allt sätt; alldeles, helt och hållet, fullkomligt. lathom förneMPda niclis. .. allalethis lösan wm the förneMPdo penninga SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 2: 15 (1392). är hon thingelik ok fräls i hughenom föLghia sinom alra kärasta allaledhis äpte sinom astundilSOm Bo 92. ib 132, 138, 180. SD NS 1: 22 (1401), 2: 52 (1408). MB 2: 9, 37, 136. Bir 1: 327, 370, 3: 235, 246, 347, 4: 45, 116. MP 2: 61. VKR 54. Lgren. 1866.">Ber 257. Lgren. 1875.">LfK 6. Lg 332, 435, 673, 810, 816. SO 31, 111. BSH 5: 107 (1506) , 124 (1506).
allaledhis
2) i allmänhet, öfver hufvud. sidhan thässe räkning war giordh oc allaledhis räknadhos män til skiptis oc ey qwinnor MB 1: 419. - Jfr alla ledh under leþ.
Alternative forms or notes:
  • alloledhis MP 2: 61 ; VKR 54.
  • aldoledhis SD NS 2: 52 (1408). " alledhis" Ber 257.
  • alledhes LfK 6.
  • aldelis BSH 5: 124 (1506) ; SO 111.
  • alldelis ib 31.
  • aldeles BSH 5: 107 (1506)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛚᛆᛚᚽᚦᚼᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back