Ällars

Old Swedish Dictionary - ällars

Meaning of Old Swedish word "ällars" (or ællars) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ällars Old Swedish word can mean:

ällars (ællars)
L.
ällars (ællars)
1) = älla A 1. ware thet oc swa at. .. eRKebiscopin. .. wilde thetta for:da gotzit lägghia fra thy for:da altare oc legghiat kiRKione annarstad til nytta, tha wil iac oc mina arfua fulla makt hafua thetta gotzit i geen kalla oc äy ällers SD NS 1: 73 (1401). Fl 936.
ällars (ællars)
3) annars, för öfrigt, i alla händelse. the vtan waro glädj fingo at the faa then degtinga the skulle ellerst likewäl hafwa mz skam oc skadha teden dragha RK 2: 8849 ; " jfr 1. "
ällars (ællars)
4) eljest, annars, nu, öfverhufvud. en gamwl hörra sculde grafuas lifuande i jordh huar lagh thz ellers tilstadde Ber 290.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ällars may have also been written as ællars

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • ellers UplL Kk 14: 7 li var.; SML Kk 11: pr. i var.; MELL Kg 5: l5 li var., 10: 2 i var., 12 1 i var,: KrLL Kg 10: 2; Fl 296 ; Ber 290.
  • ellerst RK 2: 8849),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛚᛆᚱᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Back