Ällars

Old Swedish Dictionary - ällars

Meaning of Old Swedish word "ällars" (or ællars) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ällars (ællars)
konj. lL. eller ock, eller. huar änkte är förra ällir äptra, änkte andro meera ällir mindra, ällärs annars Bir 3: 300.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ällars may have also been written as ællars

Alternative forms or notes:
  • ällärs )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛚᛆᚱᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back