Allena

Old Swedish Dictionary - allena

Meaning of Old Swedish word "allena" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

allena
A) adv. AllenaST, endaST. scapulare bärin All ena sySTrana VKR 12. " som äru All ena romara kyrkio vnVallius. 1850--54.">Dirgifne" ib 6. ib 8, 39. B) adj. Allena, ensam. the waro off manghe oc iak Allena Su 160. liggia Alena ällar ensam STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 437. " waghade sik Alena moth thz gräselika oc wanskapadha dywret" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 671. " tha skulo höfdhingiane All ene koma til thik" MB 1: 388. herra iwan gik tha Al ena Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 628. ib 1599, 5387, 5652. STrand. 1853.">Fr 407, (Cod. B) 2297. Al 505, 893, 9509. ST 123, 134. Va 6. Vallius. 1850--54.">Di 2, 5, 33, 34 o. s. v. MB 2: 79.

Part of speech: ab, av

Additional information: adv. och adj.

Grammatical aspect: adv. adj.

Alternative forms or notes:
  • alena.
  • all lena.
  • al ena.
  • all enä Fr (Cod. B) 2997 ; Va 6 ;
  • allene Di 2, 5, 33, 34 o. s. v. all eyne ib 70.
  • alleyne ib 89. " all en" Al 9509 ; RK 1: (yngre red. af LRK) s. 270 (båda ställena i rimslut). alle en ib 3: (sista forts.) 4285 (i rimslut). nom. pl. all ene MB 1: 388),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛚᚽᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back