Ällis

Old Swedish Dictionary - ällis

Meaning of Old Swedish word "ällis" (or ællis) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ällis Old Swedish word can mean:

ällis (ællis)
L. A) adv.
ällis (ællis)
1) = älla A 1. skal tungan först ena syslo göra, o ther näst andra, ällis gör hon mot naturlik skipilse RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 55 (139, 59). " frälsa oss aff thenna nödhinne ok wandanum, ällis ärom wj alle fortappade" MP 5: 123.
ällis (ællis)
2) = älla A 2. Bil 371. MB 1: (Cod. B) 536.
ällis (ællis)
3) deremot, åter. hoffmenene ropadhe. .. vilen j alle liffua hele j gan til swan vy viliom jdher fela bönder swaradhe ater swa vy felom oss sielffue hurw thz kan ga thorren j ällist til oss fara j finnen vy viliom jdher ey spara RK 2: 495. B) konj.
ällis (ællis)
1) = älla B b. hwar som ther sökir äptir mik ällis mynne nadh MP 5: 103.
ällis (ællis)
2) = äller B 2. hwart karit war swa stort, at ther gkik twa spanna ellis thre MP 3: 46. - Jfr ällas, älläghis.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ällis may have also been written as ællis

Part of speech: ab, kn

Additional information: adv. och konj.

Grammatical aspect: adv. konj.

Alternative forms or notes:
  • ellis StadsL R 35; MP 3: 46.
  • ällist RK 2: 4945),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛚᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back