Almän

Old Swedish Dictionary - almän

Meaning of Old Swedish word "almän" (or almæn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

almän (almæn)
allmän, vanlig. sam (för som) al. menth är ok gamalth ok for warit haffuer Svartb 562 (1513). - n. almänt, adv. med afs. på det är gemensamt (för alla), i allmänhet. här byrghias fiärdhe bokin j hwilke först först sighx aff människiom almänth allom (in generali) Mecht 299. - vanligen, på vanligt el. allmänt brukadst språk (d. v. s. Finska). for idart prestabol, som met ider alment kallas manapoli Svartb 70 (1345? öfvers. af senare datum?). haffuom wy giffuit. .. en järnaspada oc en rydhie lie, som alment kallas sapuri ib 518 (1474, Skolkl).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so almän may have also been written as almæn

Part of speech: av

Additional information: adj. L.

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛘᛅᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back