Almän

Old Swedish Dictionary - almän

Meaning of Old Swedish word "almän" (or almæn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

almän Old Swedish word can mean:

almän (almæn)
L.
almän (almæn)
1) för alla gemensam, allmän. husit war alment thu föddis inne ST 182. " STämpna allmänt thing" Fl 1047. ffor egna nytto ok ey alment beSTa MD (S) 215. lat thik nöghia (för nöghia) aat thy ther aalment är Lgren. 1866.">Ber 272. " nar thu thänkir äkke thz almät (för almänt) är" Bo 47 (de båda siSTa ex. möjl. att föra till 3).
almän (almæn)
2) gemensam. " vita quäman tima at göra miracula thz är mik oc thik äkke almänt utan thz höwir mik ensampnom vita" Bo 61. alt var almänt thera mällan hwat the hafdho GStröm. 1868--70.">Su 423. allom är alment oc witherlikit at the dödhelike äru (scire quidem se esse mortalem omnibus commune eST) ib 232. " thz. .. som hwar man haffwer alment a sinne sidha medh oskäligh creatur" MD (S) 208. - i almänt, gemensamt (öfversättning af Lat. in commune). wi sworom alle j almänt MB 2: 139.
almän (almæn)
3) vanlig. " almnänth salth" PM XLVIII.
almän (almæn)
4) menig. " riddare, swene, köpSTadzmän och allmena almogen" GS 48 (1442). mellan foghete, eMBitzmän oc allmänne almogen ib. - n. almänt, adv.
almän (almæn)
1) allmänt. " lät wp ropa wm allan STadhin alment for allom var han oc räknadhis som wtwrakin fwl skiptingir" Bo 30. " äpte thy som han ther änkte hatar thz han skapadhe redhoBoin är almänt at foresee allo thy som skäl hawir" ib 123. VKR 46. GStröm. 1868--70.">Su 90. tros thz almänt Bir 4: 88. ib 117.
almän (almæn)
2) gemensamt. som STyäla oc dölia nakor tingh som almänt giffuas cloSTreno GStröm. 1868--70.">Su 56. " som apoSTlomen war almänt giffuit" ib. " alle skulu thz hwar til sik almänt anama ib 3. "" alle ängla oc alle hyMBla oc hymilska wald alment cherubin oc seraphin ropa til thik" ST 196. Lg 807.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so almän may have also been written as almæn

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • almen.
  • aalmen.
  • allmän.
  • allmen )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛘᛅᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back