Almännelikhet

Old Swedish Dictionary - almännelikhet

Meaning of Old Swedish word "almännelikhet" (or almænnelikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

almännelikhet (almænnelikhet)
1) allmänlighet, det som omfattar el. gäller det hel. om saa är, at i almännelikhetinne takx enkte wndan, tha fins ok enkte thz som tarffwas nakon atskilnadh j delenom (ihil relinquitur quod distinguatur in parte) SpV 573. - allmänlighet, fullhet. thätta talidh siw withnar. .. j honom haffwa waridh alla gaffwo almännelihet (generalitatem) SpV 543. - allmänlighet, befintlighet hos alla. amennelikhetinna hälaghet (beaticudo communis) SpV 202. 2) menighet. almännelighetens langlia gangn oc bestand Troj 192.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so almännelikhet may have also been written as almænnelikhet

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛘᛅᚿᚿᚽᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back