Almoghe

Old Swedish Dictionary - almoghe

Meaning of Old Swedish word "almoghe" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

almoghe Old Swedish word can mean:

almoghe
L.
almoghe
1) folk (såsom sammanfattning af de menniskor, som tillhöra ett visst samfund el. område, särsk. ett rike), menighet. är aldre manna almoghe kumin af enom manne Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 8 (17, 8). betre er landom ok almogha ens retuis mans styrilse en flere manna ib (20, 9). ib (20-1, 9-10) o. s. v. landom ok almoghom (för almogha?) styra ok rådha ib 10 (25, 11). thy gaffs oc makt j hwaria ena släkt oc folk oc twngho oc almogha (gentem) MB 2: 353. som scrifwas j almoghans laghom (lege vuBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgari) RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 163. " almoghin war ey en aller tha vndi cristindom stadhelika gangin" Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 843. " allder swerikis allmoghe SD 4: 464 (1335, nyare afskr.). "ib 5: 374 (1344, nyare afskr.). mädh almoganum aff öknaBo heradhe ib NS 1: 136 (1402).
almoghe
2) folkhop, folk, menniskor. thaghan almoghin fik vita at han var a väghinom Bo 165. tha war ther swa mykit trang af mycla almoghanum Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 45. " fly almoghans itklica vmgengilse thy at j bland almoghan tappadhe maria gudz son ok sin son ok zacheus fik ey se ihesum for almoghanom" MP 1: 53. " lustas ey j almoghans samquemdh (in turbis) ib. "
almoghe
3) allmoge, menig man (i motsats till de högre klasserna). þe heþno kunungane haþo siaxtighi þusand riddara vtan allan almoghan Bu 177. huart rike thr hauer godh skipilse, thet hauer tessa try, ridderskap, almogha ok fatökt äruodhis folk Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 76 (186, 83). saloghe almoghin (communitas) föBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe thera gerningom RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 324. " pläx at giuas herromen huete brödh oc almoghanom thz brödh som nakat är värra ib 2: 64. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 343. "RK (sista forts.) 5858. riddare, swene, köpstadzmän och allmena almogen RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 48 (1442). RK 1: (sfgn) s. 173.
almoghe
1) folk, folkhop. " bödh glammande almogha folkeno (turbam) at vtga" MP 2: 259.
almoghe
2) allmoge, menige man. almogha folkit hulkit mäst synda j drukkinscap oc skörlifnadh MP 1: 158.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • almwge: -en FM 330 (1507).
  • almwe: -en Di 179 ),
  • almogha folk ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛘᚮᚵᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back