Almoghe

Old Swedish Dictionary - almoghe

Meaning of Old Swedish word "almoghe" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

almoghe Old Swedish word can mean:

almoghe
?
almoghe
1) menighet (såsom sammanfattrning af de menniskor som tillhöra ett visst samfund el. område). wij meniga aljmoga inna iula sochn SJ 2: 173 (1489).
almoghe
2) folkhop, folk, menniskor. " tha mykin almoga waro staddo (fr stadde) när warom härra jhesu christo" MP 4: 135.
almoghe
3) allmoge, menige man (i motsats till de högre klasserna). wii. .. helse ider alle friborna frelsemän, bönder, landbo oc meniga almoga, som byggia oc boo kringom vpsale UppPriv. 15 (1488). jach sten sture. .. helser eder alle cronenis skatskylloge bönder, landbor oc menige almuga som byggie och bo i klindt Vg FormT I 8-9: 106 (1518).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -muge )
  • *almogha ,
  • *almogha mater ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛘᚮᚵᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back