Almosa

Old Swedish Dictionary - almosa

Meaning of Old Swedish word "almosa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

almosa Old Swedish word can mean:

almosa
L.
almosa
1) almosa. " SR 34. thiänadhe ther länge gudhi mz bönum ok almosum" Bil 109. giordhe rika almusur ib 274. " gaf rika almosor. .. fatöko folke ib 556. Bi 2: 238. "RK 3: (sista forts.) 4768, 4769. - sing. koll.: almosor. hans böne ok hans almusa waro guþi töka Bu 4. - guds almosa, almosor hvilka gifvas dem som äro berättigade att insamla sådana till underhåll el. understöd för en andlig inrättning (ss kloster, hospital el. skola). ath the djäckner i arboge motthe gaa effter gudz almwssä i närickä BSH 5: 111 (1506). ath the. .. giffue them gudz almwse ib.
almosa
2) almoseutdelning, stiftelse för utdelning af almosor. almosan som han forstodh i byRKiRKionne atte ij maRK ränto i forscrifne tompt SJ 72 (1441). " vnder almosonna hws ib 87 (1438). " " talade til söndax almosonne forständara. .. vm xx maRK peninga som han sagde i gen staa aff thet stehusit som han haffde saalt förskriffne almosonne" ib 237 (1454). ib 238. Jfr diäkna-, freadags-, sunnodags-almosa.
almosa
3) barmhertighetsveRK, välgärning, godt veRK. tessa almoso (om byggandet af kloster) ok andra slika the möta honom nw i hymmerike RK 1: 1220.
almosa
1) skål hvari almosor insamlas. maage wij sedan gaa medh almose skaalen BSH 5: 319 (1508).
almosa
2) skål hvari samlas öfverlefvor af mat hvilka sedan gifvas såsom almosa.) Bir 5: 75.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • almusa )
 • almoso folk
 • almosa- )
 • almosoganger ,
 • almoso gärning
 • almosa- )
 • almosoman
 • almosa-.
 • almose- )
 • almoso skal
 • -skaal )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛘᚮᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back