Almosa

Old Swedish Dictionary - almosa

Meaning of Old Swedish word "almosa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

almosa Old Swedish word can mean:

almosa
L.
almosa
1) almosa. MP 4: 85, 131, 277. - sing. koll. almosor. MP 4: 114. - guds almosa (se 1: 28). aff gudz almoso hafuer iak (Erik Vastesson, föreståndare för sankt Birgittas hus i Rom) mer bätrath husin äghor i bygning än her Birghe i sinom tima Troil 5: 298 (1447). - Jfr gulamosa.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • -mossa MP 4: 114 ;
 • -mossom ib 85.
 • -misa: -miser Saml 24: 149 (c. 1488). -missa MP 4: 277 ;
 • -missom ib 131 ),
 • almosofolk , n. fattiga menniskor, tiggare. bastwgeqwinnor, som amostefolkheth twadde HLG 2: 89 (1518). - fattig person. göra eth ärffue epter then dödha meth xx prester oc xx almofolk SD NS 3: 370 (1418).
 • *almosogubbe
 • almosa- )
 • *almoso hus
 • almossa- )
 • *almoso karl
 • almosa- )
 • almoso man
 • almosa-.
 • almosse- )
 • *almosa pänningar
 • almosa peningar )
 • *almoso qvinna
 • almosa- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛘᚮᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Troil
Skrifter och handlingar til uplysning i svenska kyrko och reformationshistorien. [Utg. av U. von Troil.] 1--5. 1790--91.
➞ See all works cited in the dictionary

Back