Älska

Old Swedish Dictionary - älska

Meaning of Old Swedish word "älska" (or ælska) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

älska Old Swedish word can mean:

älska (ælska)
ÊL.
älska (ælska)
1) lomhulda, vårda sig om, gynna, med godhet omfatta, älska. han. .. älskade gerna sin eghin äät KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 170. " kunungur skAl älska (Diligere). .. sina wälbyrdugha män. .. ok skAl han biudha. .. sinna husFru at hon älske wälBorna Fruor" Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 59 (146-7, 64). han. .. elskade them som foro med spekt Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 494. - med dat. thän goda härrentog honom til sik kälskade honom ok them badhom j sinom garde KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 239.
älska (ælska)
2) omfatta, sluta sig till. the ey ville elska crisna thro the motthe ey j lanDit Boo Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 331.
älska (ælska)
3) älska; Främja, öfva. Sum räwiso williä elskä ok gömä Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 4: 467 (1335, nyare afskr.). ib 5: 378 (1344, nyare afskr.). huar som wil älska rättan millek Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 34 (88, 37). af Allom thöm (nä'ml. dygderna) är ey sighiande nu åt sinne, vtan af thöm dygdom enkanlika skulu kunung (för kununga) ok höfDinga haua ok älska ib 18 (46, 19). älsa afhAld KL 196. " nw fölhger här j thessom ordom hwad gammAlt herrskap älskade fordom" Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 277. ärfwodhe. .. konungin. .. at min Budhordh mogho auaktelica älskas (attentius doligantur) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 364. - älska; vilja hafva; gärna bruka. syndoghir man älzskadhe (Dilexit) forbannilse KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 5. haar som ydkelica älzkar bannor j synom mwn ib. hwilka. . elska dywilsins naKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn daglika j synom mwnne ib.
älska (ælska)
4) älsia, tycka om, värdera, sätta värde på, gärna vilja hafva. thetta laat enga ledhes swa FraKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt thw wilt wara nadh elska oc konungxlika häKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdh Fly BSH 1: 143 (1373). älska. .. werilzlikt godhz ok äru Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 46 (118, 50). " ther fölgdhe ok mäz ätanda fä som hwar en man älskar ä" Al 4956.
älska (ælska)
5) älska, hafva kär. älska (Diligee) kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio Bu 187. " þolik present höre äke mik: vtan þöm þäänna hem älska" ib 206. " kära cors. .. lhierteleka älskaþ (amata)" ib 141. " at han hopas tro och älskar thet han Aldrigh så" Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 18 (45, 19). älskin han swa som idher siälwa MB 1: 367. " ysaac han war kärare at (amabat) esau. .. än rebecca älskadhe meer (Diligebat) iacob" ib 208. " han atte ey barn ij värlDine Flere thy älste han hänne thäs mera" Fr 1506. " han elskte sin wilia meer en mik" Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 131. tha han älskar wäl sin skapara oc sin nästa tha älskar han sik siälwan MB 1: 461. " somlike thera. .. tilbyriadho. .. at awndas moot sinom skapara. hulkin the sculdo hawa höghelikast älskat (Summe deBuissent Diligere) for sina mästo älsKLikhget" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 223. wm wi älskom the thing som wi skulum ey älska Ber 14 ; jFr 4. thz är tha rätskipadher kärleker at wi älskim gudh for All thing ok ofhwer All thing, vi skulum äslak gudh af Allo hiärta ok af Alle wnderstanDilse ok af Allo minne ib. " skulum wi älska wara wini ffor gudhz skuld" ib l16. äslin idhhra owini ok görin godha gärninga them idher hata ib. " wilt ltu wara rätvis, tå skAlt tu först älska gudh, at tu måghe älskas af hånom (Deum time prius et ama, ut ameris a Deo)" Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 25 (64, 27). tå älska tu gudh, tå tu fylghia (för -ir) hans wilia ok rådhom ib. " tå. .. hAlda män tik fire rätvisan. .. ok älska tik ok hedhra (veneraBuntur et Diligent) medh Alle lmakt sinne" ib 26 (65, 28). hon (Maria MagdAlena) hafdhe vanlica nu hört hans preDican oc älsadhin hetelica Bo 74. lazarus var brodhir som thw älskar han är siukir ib 155. Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 29. " älskin hwar annan mz gudhlicom älskogha" Bil 158. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 179. Bo 244. " i älskin Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD[r] men en gud äla lidra egna siäl älla idra egna husFru" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 184. tilböriadhe wnga manzens hogher röras til nadhenua, oc storlika oc lhetelika at älska the gudelika brwdhena (d. v. s. den personligt fattade gudomliga visheten) Su 11. " giff snillenne Allan thin kärlek, älska hona, som tik älskadhe aff äwärdeleko" ib 15. " en riddare älskadhe ena wälBurna Fru" KL 82. " ey älskadhis han aff hänne ä huru mykit han älskadhe hona" ib 83. " var son älskar thenne fatigha mö" Fl 159. ib 152. " Al renfärdogh Diur ok fughla haua ok älska huart thera isn maka" Bok om Konnunga Styrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 33 (86, 36). aBS. hänne forlatas manga synde. thy at hon älskadhe mykyt Bo 76. - part. pres. älskande, a) SuBStantivt. älskande, älskare. Allom älskandom bör (omnium amantium proprium est) at lidha haardh tingh for sin älskogha Su 14. " huilken som älskar thz älskande gagnar, han sälika brindher" ib 16. b) adjektivt. värd att älska,s älskvärd. sagh han. .. nakot högelkikast älskandhe (Summum amaBile) Su 21. reFl.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so älska may have also been written as ælska

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • älzska.
  • älschia SML Add. 1: 3. -ar, -aþe, -aþer.
  • älste Fr 1506.
  • elste MD 29 ),
  • älskas , älska hvarandra. i skolin älskas inbyrdhis Bo 177. " ib l77. som. .. swa älskadhos sina mällan" ib 244. " bondin ok hustrun älskas stundom sin j mällom (diligunt se) for ensamit licamlikit oppehälle" Bir 3: 225. " the älskas skuldo lthe skulo sik bäria" MD (S) 292. " the älskadhis ä meer ok meer" Fl 149. Iv 1857. - Jfr vanälska.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back