Älska

Old Swedish Dictionary - älska

Meaning of Old Swedish word "älska" (or ælska) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

älska (ælska)
älska, tycka om, hålla kär; omhulda, vårda, gynna. Diligere älska. GU C 20 (hand 2) s. 72. the ther älska oc slama vnDi sik ilgernix män KS 49 (126, 53). " älsker hon GUdh, tha är hon mik kär oc älskelikin, än älskar ekke hon GUdh, tha är hon mik leed loc hatelikin" Hel män 277. " swa som the älskadho sik i thera liffdagha, swa oc i thera dödh waro the ey atskilde" SvKyrkobr 55. " siälin älskande sin likama widherstygghis at kroppen skal thola oc lidha dödzsins beskhet" Mecht 97. " the mik älska skulu mere wptändas j minom kärlek" ib 235. Eth kärlikit hiärta, medh huilko the skulo mik trolika älska ib 245. wtan twäkan älzkade the honom. .. mykydh mera skall jomffru Maria älzska os. .. fför thy hon älzskar meer alla them hänne loffwa, än alla ffädher oc möder j alle wärldenne kwnno älzska sin endha kära son JMPs 536. the skulo mykyd älzskas aff hänne ib 537. han elskade Polixenam mera än siig siälffwom Troj 218. " medh myklom kärlek haffwer jak gömkt min iumfrwdom epter tik, ty wil iak at thu skalt mik älska" ProsaDikter 179. " swa fraMPt j wilin elska war nadh ok hylla" SD 10: 76 (1371, jfr s. 75. forbiudhum wj hwariom manne. .. hannum hindra eller quälio lmote thessa waro brewe, swa fraMPt j wilin elska war nadh ok hylla JämtlDipl 115 (1371). " sua fraMPt at j vilin älska wara hyllist ok naadh" ib 141 (1389). antwardhar jac. .. biscop Andrissa mina husfrv oc mina barn. .. oc bidher jac hans nadh ödhmiwkliga, at han älske them SD NS 2: 700 (1413). han henne her epter elzka wille. .. medh maath, klede oc rycht epther sin ytersta match SJ 2: 153 (1489). Kere venner, frychter GUd i hemerike, elskins inbyrdes och styrker lag och ret GPM 2: l97. (1519). - Jfr aterälska, vanälska.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so älska may have also been written as ælska

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back