Älskare

Old Swedish Dictionary - älskare

Meaning of Old Swedish word "älskare" (or ælskare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

älskare (ælskare)
älskare, en som älskar. ödhmiuktzsens älsakre (humitilatis amator) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 4. fa-. tidkomsins älskare ib 16, 70. lydhonna älskare ib 145. swa stors godhlekx älskare KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 303. " af världinna älskarom" ib. " fatika manna älskare" ib 3: 111. stadzens störste älskare oc landzsens (vir amator civitatis) MB 2: 324. korsins älskare KL 346. " aff wärlennas älskarom gör hon gudz älskara" Lgren. 1875.">LfK 51. " ey wilde iheSus christus forlata sin älskara j dödhenom vtan hughnadh" ib 21. jak skal ey neka min älskara, huilken för mina skuldh wart mathadher mz galla. .. oc korsfäster mz spikom Lg 334. " o huat sääl älskare (amator) är han, som när sik findher hona i hulika han maa sin kärlek fästa" Su 16. ib 21. - (?) om i ärin godhra älskara äpteföLghiara (KLemning. 1860. SFSS.">Boni æmulatores) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 124. - älskare, en som står i kärleksförhållande till en qvinna. en ohöuisk qwinna sagdhe for sinom älskarom sik wilia swika han KL 279. bidde the vnga husfrwn sins elskara komo Prosadikter (Sju viste mäst.) 131. " aff wärdzlikom älskarom" Su 14. - bildl. o hwat troen brudha swen är gudz ängil, oc hwldher KLemning. 1860. SFSS.">Bodhärare, mällan brudhgomman siälffwan oc brudhena, som är hwar en cristen siäl hwilken. .. bär budhen mällan älskarens oc hans kära, henns böner offrades oc hans nadher atherförandhe Lgren. 1875.">LfK 133.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so älskare may have also been written as ælskare

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛋᚴᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back