Älskeliker

Old Swedish Dictionary - älskeliker

Meaning of Old Swedish word "älskeliker" (or ælskeliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

älskeliker Old Swedish word can mean:

älskeliker (ælskeliker)
1) älskande, förälskad, kärleksfull, kärleksträngtande. aktha mz thino älskelika (amoroso) hiärta, at allom älskandom bör at lidha haardh tingh för sin älskogha Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 14.
älskeliker (ælskeliker)
2) älskad, kär. min elskelikin husfru SD 6: 65 (1348). swa länge hans älskeliko hustru älino ragwaldSDotters liijftime är BYH 1: 189 (1382, nyare afskr.). bidhiom wi wara älskelika winer herra ärengisl niclisson oc magnus bänctsson at the thetta testiment fulkommen ib 202 (1391). " beyn kt puke oc symon körning mine älskelighe frändher" ib 235 (1430). SD NS 1: l8 (1401). är thet swa, at han wil lösä then for:dä garth til sigh, swa skal han gifuä mino elseglikä cristinä fämti marc penningä for sinä morghinafuo ib 5 (1401). " fore mins älsclecha Bonda siäl" ib 319 (1404). " incighle. .. mins älschirleca maghx" ib 2: 134 (1409). " gynum wi fulth walth eskelekum (för elske-) manne jovane hi lythsyslundum, minum magh, aast fasta domkirkyonne thee förnänddo jordh" SD 6: 65 (1348). " allas ware älskelike oc käre fadher herr joghan mathei" Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 291. VKR 54. " thätta är min älskelike (dilectus) son" Bo 120. ib 8, 203. hans älskelike (dilectissimus) iohannes ib 170. " magdalena hans älskelica discipula" ib 202. " hon. .. hafdhe änga roo för än hon kom til varn herra sin älskelica oc alra kärasta (dilectum Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Suum Dominum)" ib 74. ib 205. Bir 4: 176. " älskelika syster thit hop warj j iheBildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su christo. .. fast" Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 4. min älskelikin (delectus) skal til föghias mik mz kärlex och älskogha bane ib42. the. .. kringhom foro. .. älskeliga (dilectam) stadhen MB 2: 365. - med dat. war han dygdhelikin oc allom älskelikin Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 367. han (fattigdomen) är them älskelikin oc vinlikin Bo herra iheBildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su swa gudlico ok älskelico (Domino devota et A domino dilecta) ib 155. " syster mik j christo älskelikin (dilecta)" Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 2. ib 14, 45. " jak bidher thik. .. at thu sigh christo. .. min älskelikin mik och iach honom (dilectus meus mihi et ego illi)" ib 42. sände vij til eder oss elskelige var domprost doctor jöns, och cantorem mester erich HSH 24: 148 (1518). med prep. af. iohannes af honom for androm mykyt älskelikin (præ omnibus dilectus) Bo 204.
älskeliker (ælskeliker)
3) värd att älska, älkvärd, älsklig; täck, ljuf, ljuflig. o älskeleken (amande) wngher swen Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 14. " at thu synis ey swa wään oc elskelik" MB 1: 197. " hwaria handa thz hälaght är, thz älskelikit ok lioft är" Bo 147. hiärtans älskelikin sötme (prædulcis affectus) ib 92. " thesse iomfrvn tekna the häBildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgho kirkio hulka skipan som. .. är. .. älskelik (amaBilis) j fruct" Bir 1: 376. " o huat eth nadhelikit oc älskeligkit (amaBile) ordh" Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 297. - med dat. thz häBildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha kors är. .. mannom mykit älskelikt (hominibus multum amaBilis) Bil 723. skal han wara. .. allom älskelikin (erit. .. amaBilis) Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 352.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so älskeliker may have also been written as ælskeliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • -ligh: -lighe BYH 1: 235 (1430).
 • -lig: -liga MB 2: 365 ;
 • -lige HSH 24: 148 (1518); -ligaste Bir 4: 176. -likin (m. och f.).
 • älskaliker: -lica Lg 3: 252.
 • elskeleker: eskelekum (för elske-) SD 6: 65 (1384).
 • älskeleken Su 14.
 • älschirleker: -leca SD NS 2: 14 (1409).
 • älslecher: -lecha ib 1: 319 (1404).
 • elsegliker: -likä ib 5 (1401).
 • -likt.
 • -likit.
 • -ligkit Su 297 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛋᚴᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Back