Älskeliker

Old Swedish Dictionary - älskeliker

Meaning of Old Swedish word "älskeliker" (or ælskeliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

älskeliker Old Swedish word can mean:

älskeliker (ælskeliker)
1) älskad, kär. Eya min älskeligh, thu skalt ekke dröffwas Mecht 310. Ärna mik aff thinom son Ihesu Christo. .. älskeligha göma aff syndom SvB 295. " iak hemuldar minom älskilikom brodhir Joane. .. halffan siuunda öra ok tu päningsland jordh SD 8: 181 (1362). at wi (konungarna Magnus och Håkan) hafuum pantsatt warom älskelikom thiänara Esyörne blapanna wart godz" SD 10: 135 (1372). at wj (kung Håkan) stadfestum thetta breff som war elskälikom radhgiware herra Narwä Ingewalsson riddara hawär giwät Pether JämtlDipl 116 (1371). wi hafuom. .. vplatidh warom älsklighom win ok bornom frända Erik Niclisson halff ällopte öreslandh SD NS 3: 299 (1418). " vnne och forläne var elskelich radh och man her Karll Knutsson. .. och hans älskälich husfrw. .. Swartasjö pa Färingö" Mon Dipl Sv 13 (1441). mett myn elskeligi hwstrws Eline GotzstafSDotther radt, samtycki ock godwilij FMU 5: 1 (1481, avskr.). " mijn elskeliga systerdotter, Kadrine GöstafSDotter" GPM 2: 66 (1508).
älskeliker (ælskeliker)
2) älskvärd, älsklig; ljuvlig, täck. " bidher jak thik, aldra älskelighastge (amantissime) Jhesu" Mecht 85. min enaste oc älskelikaste (amantissime) gudh ib 97.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so älskeliker may have also been written as ælskeliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛋᚴᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
Mon Dipl Sv
Monumenta diplomatica Svecana. Ed. J. H. Schröder. 1820--22.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back