Älskirska

Old Swedish Dictionary - älskirska

Meaning of Old Swedish word "älskirska" (or ælskirska) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

älskirska (ælskirska)
älskarinnna. Amatricula. .. lithin älskerska GU C 20 s. 19. GUdelika snilles enkanneleken älskirska Su 91. fatikdomsens älskerska Lgren. 1875.">LfK 20. Cristi älskerska oc tiänirska Lg 3: 403. sanne renlex älskerska ok dörkerska ib 522. thennä ädlä renferdoga renlexsens älskerska ib 536. the heLga fatigdomsens älskerskä ib 548. Äst thu sannelika Christi älskirska, tha äst thu medh them som äru tik like j Christi äpthirdömom SpV 36. (jungfru Maria är) Mankönsins älskirska ib 200. iak skal tik ära oc loffua j thänna thinna älskersko Mecht 114. " swa wart älskerskan tilenadh oc tilfögdh sinom enda kärasta" ib 234. forwitandis härranom, hwi han läth siwka wardha sina älskersko (diletricem) ib 318.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so älskirska may have also been written as ælskirska

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛋᚴᛁᚱᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back