Älsknadher

Old Swedish Dictionary - älsknadher

Meaning of Old Swedish word "älsknadher" (or ælsknadher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

älsknadher (ælsknadher)
kärlek. Attonde (lättjans dotter) är sömps oc hwilo älsknadhir SvKyrkobr 354. " människionna eghin kärleker ok älskandher hindra at faa gudhz kärlek" SkrtUppb 78. Om thu astwndar människio äller manna älsknadh ib 83. eghin elsknadher är räddoghans sak. .. hwru kanth thu synda aff thinom eghnom älsknadh ib 84. tha sculen j witha at wi. .. wiliom epter thet warth ämbete wtkreffuer haffua älsknat oc mildheet til war kära almoga Svartb 399 (1441).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so älsknadher may have also been written as ælsknadher

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛋᚴᚿᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back