Älsknadher

Old Swedish Dictionary - älsknadher

Meaning of Old Swedish word "älsknadher" (or ælsknadher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

älsknadher (ælsknadher)
kärlek. " wij. .. skolom halda och hafwa alle sweriges män. .. vthi war kärligheet, konungxlige nadhe och älsknadh" BtRK 96 (1435, orig.). " andelikin älxsknadher skal wara mällan idher oc ey likamlikin" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 13. " om thu astwndar människio äller manna älsknadh Skrifter tilll uppbygg. 83. eghin elskandher är räddoghans sak b 84. hwru kanth thu synda aff thinom eghnom älsknadh ib. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so älsknadher may have also been written as ælsknadher

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • älzsk- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛋᚴᚿᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back