Älskogher

Old Swedish Dictionary - älskogher

Meaning of Old Swedish word "älskogher" (or ælskogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

älskogher (ælskogher)
1) = älskoghe 1. af modhirlikx älskoghx sötma Bo 244. thin älskogh är mik vordhin swr Fl 378. " ret elskog. .. han skal. .. wara hiertaligh stadeligh ok hemeligh" MD (S) 297. lib 299. - älskog, kärleksnjutning, kärleksnöje. wil iak elskogh plägha Prosadikter (Sju vise mäst.) 139. 2= = älskoghe 2. han er myn ära myn hedher, han er myn kärleker han er myn hedher och söthme, han är myn kärastha älskogher )ille gliria mea, ille generositas mea, ille anor meus, ille dulcedo et diectio mea) Lg 3: 122.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so älskogher may have also been written as ælskogher

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • älskogs band ,
  • älskos bragdh ,
  • älskogs luste ,
  • älskogs visa ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛋᚴᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back