Altidh

Old Swedish Dictionary - altidh

Meaning of Old Swedish word "altidh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

altidh Old Swedish word can mean:

altidh
L.
altidh
1) alltid. " wlkanus biärgh som altid lughar" Bil 216. " blifwom vi altidh stadhugh i gudz räddogha" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 11 " ib 32, 129. "KL 28, 34, 63, 64 o. s. v. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 93. 2: 169, 305, 313, 314, 316. VKR VI. BSH 2: 66 (1399). " ä huru mykith kroppin höghfärdhis al tidh är han köt" Ber 207. - pleonastiskt: ä altidh. the riddara ther KLemning. 1860. SFSS.">Bo nära ther ä skulu all tiidh redho vara KLemming. 1844.">Fl 1039.
altidh
2) alltjämt. " änliti vändir han altidh til modhorinna" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 8. " seegh altidh nidher" Su 418.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • al tidh Bir 2: 314, 316.
  • al tiidh Al 3878.
  • all tidh ib 316.
  • all tiidh Fl 1039 ; Al 6258.
  • alt tidh KL 64, 88, 89 o. s. v.; Ber 73.
  • alt tiidh Al 2010.
  • altit Di 236, 288.
  • al thith Bir 2: 169),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛏᛁᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back