Alvar

Old Swedish Dictionary - alvar

Meaning of Old Swedish word "alvar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alvar
allvar. " thz är tith alffwar Lg 3: 331. "" thz war thera alffwer och ey gamman RK 2: 841. "" monde thz mz alffwar meena" ib 3: 1880.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • alffwer )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᚠᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back