Alvar

Old Swedish Dictionary - alvar

Meaning of Old Swedish word "alvar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alvar Old Swedish word can mean:

alvar
1) allvarsam, som sätter i verket. jak är gudhy ey squalroghir älla mangtalughir vtan folcomplica aluar (effcax) ok rädhelikin Bir 3: 206. " talar mz alware gerning (i själfva verket, verkligen)" MB 1: 290.
alvar
2) ifrig, oförtruten. ath then mannen bliffwer oweliogh och ey swa alwer, som han her til warit haffwer BSH 5: 304 (1508).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • alwer )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᚠᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back