Alvar spil

Old Swedish Dictionary - alvar spil

Meaning of Old Swedish word "alvar spil" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alvar spil
, n- allvarsam el. skarp lek. ther beginktis tha eth aluer spil RK 2: 1249.
Alternative forms or notes:
  • aluer- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᚠᛆᚱ:ᛋᛕᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back