Alvare

Old Swedish Dictionary - alvare

Meaning of Old Swedish word "alvare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alvare
allvar, verklighet. mykit lidhare (för lidhelikae) är här nakot thola oppa sin licamma än til siälinne, oc är ey wtans om barnleek fframföre ful alnare SvKyrkobr 262. " ati wele fara med alffwarnne (för -une el. unne; på allvar, verkligen) i fridz wise" Reuterdahl Kyrkohist III 2: 546 (1471).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᚠᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Reuterdahl Kyrkohist
H. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia. III, 2:528--59.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back