Alvarlika

Old Swedish Dictionary - alvarlika

Meaning of Old Swedish word "alvarlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alvarlika Old Swedish word can mean:

alvarlika
1) sannfärBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Digt uppriktigt. kungiordhe han aluarlica sinne huSTru alt thz han hafdhe vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">DirSTanBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dit af STiärnonna skipan Gr 260. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 479. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 11 (1504).
alvarlika
2) sannfärBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Digt, riktigt, noga. hwrw ther om är wethom wii icke alffuarliga FH 1: 150 (1495, gammal afskr.)
alvarlika
3) noga, nogGrant, omsorgsfullt. all thässin thing som thik äru swa aluarlica (seriose) teedht STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 439. hwat aluorlica (seriose) oc viislica hon swepte hans spädho limi Bo 5.
alvarlika
4) allvarligt; ifrigt, kraftigt. vm vi hafdhom aluärlica forefatat mz STadhughom hugh at koma til thit rike Bo 37. " bidhianBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis iomffru maria alwarlika oc jnnerlika STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 663. mädan tw sa alffworligh mit namnp spör" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 74. " STriddo the alwarliga mothe them" MB 2: 101. " ey kwnnom wi oc honom alwarlekare förwinna" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 80.
alvarlika
5) på allvar. kalzlika älla alworlika Ber 274.
alvarlika
6) allvarsamt, STrängt, saa nokot aluarlika oppa hona ST 225. thz som förmannen alwarleka byudher älla förbywdher STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 155.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -leka.
  • alvorlika.
  • alwarliga.
  • aluarligan BSH 5: 11 (1504). allwarligh. alffworligh),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᚠᛆᚱᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back