Alydha

Old Swedish Dictionary - alydha

Meaning of Old Swedish word "alydha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alydha
åsyfta, afse, innehålla. " epther thz ath j almoghenj landena med vilia longligha giffued haffuen sancte olaffs hetzslo och än ghernna giffua vilin aff allo thy som eder breff ålydher" Gummerus Syn-stat (1425, afskr.). - åsyftas, afses. huilkin klubbo siäl kallades oc j edert breff aliudher Gummerus Syn-stat 36 (1425, afskr.).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -liudha )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛦᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
➞ See all works cited in the dictionary

Back