Alzvaldande

Old Swedish Dictionary - alzvaldande

Meaning of Old Swedish word "alzvaldande" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alzvaldande
allsmäktig. gudh alzwaldande KS 15 (37, 16). alzwallande gudh MB 1: 217. " o hälaghe fader alzwallandis ewärdhelikän gudh" Gr (Cod. D) 365.
Alternative forms or notes:
  • -wallande.
  • -wallandis )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛋᚠᛆᛚᚦᛆᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back