Alzvaldogher

Old Swedish Dictionary - alzvaldogher

Meaning of Old Swedish word "alzvaldogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alzvaldogher
allsvådlig, allsmäktig. " iak är alz valdoghar Bu 101. " " þäna þinom domara alsvaldoghom kununge ib 138. gudh alzualdogher" STenianus. Se Lg.">Bil 841. Bu 204. STenianus. Se Lg.">Bil 541. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 217. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 21. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 8, 39, 191. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 116, 291, 293, 3: 28. 385. ST 7, 203. Su 319, 398. " alzvaldux gudz son STenianus. Se Lg.">Bil 893. "" alz valdux dygdh" ib. " wara alzualloghir (omnipotens) owir al thingh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 93. " mz sit alzwäldogha Budh" MD 185. Jfr alvaldogher.

Part of speech: av

Additional information: adj. L.

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • alzvaldugher.
  • alzwalloghir Bir 3: 385.
  • alzualloghir KL 217; Bo 39, 191; Bir 1: 93. alz ualloghir Bo 8.
  • alzuallogir MP 1: 21.
  • alzwaloghir ST 7, 203.
  • alzuoldugher: -an Bir 2: 116. alzwollughir ib 2: 293.
  • alzwolloghir ib 3: 385. alzwäldogher. alzvelodhger Bil 541.
  • alzvälloghir Bir 2: 291.
  • alzuälloghir ib 3: 28),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛋᚠᛆᛚᚦᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back